Vegan Hot Food

  • Tofu Curry Bento

  • Tofu Curry Yakisoba

  • Sweet Chilli Tofu

  • Sweet Chilli Tofu Yakisoba

  • Pumpkin Katsu Bao Buns

  • Pumpkin Katsu Curry Bento

  • Pumpkin Katsu Curry Yakisoba

  • Vegetable Gyoza